Jídelní stůl a židle

Na výrobu židlí k jídelnímu stolu jsem nejprve vyrobila jednoduchou dřevěnou formu. Jsou to dvě desky pevně slepené v takovém úhlu, jaký bude svírat  opěradlo vůči sedadlu. Hranu i obě strany jsem pečlivě zbrousila a vyhladila, protože pěněné PVC po nahřátí zkopíruje plochu přes kterou jej budu ohýbat a případné nerovnosti by se na tenhle materiál otiskly. Desku opatrně nahřeju horkovzdušnou pistolí a ohnu přes vyrobenou formu.
Teprve do ohnutého tvaru namaluji a vyříznu požadovaný tvar židle. Pod sedací část přijde o něco menší destička stejného tvaru, do které šikmo zapustím dřevěné nohy. Aby  byly všechny nohy ve stejném úhlu vyrobím si ze dřeva  nakloněnou rovinu, na kterou tužkou vyznačím řadu svislých čar. Na ně pak přikládám destičku s vyznačenými body spojenými diagonálně čarami tak, aby ty dva protilehlé kopírovaly čáry na nakloněné rovině. A protože nemůžu vrtat všechny otvory v jednom místě posouvám se po celé ploše a dělám do ní další a další díry. Ta původní dřevěná deska už byla tolikrát poznamenaná vrtačkou, že jsem ji na tuhle výrobu musela překrýt novou deskou z pěněného PVC. Pro úplnost musím ještě dodat, že na rozdíl od ukázkové fotografie, mám vrtačku ve stojanu, aby vrták vnikal do destiček v kolmém směru. Do vyvrtaných děr vlepíme nohy a takhle připravenou část pak celou plochou přilepíme zespodu k sedadlu. Nohy bych mohla natřít na bílo, ale prozatím jsem je nechala přírodní dřevěné.

Stůl jsem si namalovala oválný. Desky jsem zase připravila hned dvě tu jednu o něco menší. Nohy tentokrát zapustím kolmo a to nejen do provrtané spodní desky ale částečně i do té vrchní  Připravené desky slepím a pak na hranu té spodní přilepím úzký proužek tenkého pěněného PVC, pevně přitáhnu gumou a nechám zaschnout. A protože jsem otvory na nohy udělala při samé hraně desky, vlepím je nejen do vyvrtaných děr , ale i k těsně přiléhajícímu proužku. Tím je zajištěno jejich pevné ukotvení.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Zpět na hlavní stranu